วันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด ได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย มอบเสื้อผ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่แขวงอัตตะปือ ประเทศลาว ณ ศูนย์รับบริจาคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณที่ว่าการนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย